PROJEKTRŐL

EFOP-1.11.1-17-2017-00012
Kísérleti programok Szajla és környékén

A projekt átfogó célja olyan társadalmi vállalkozás létrehozása a konzorciumi partner és más profitorientált vállalkozások együttműködése révén, mellyel a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedésének elősegítése megvalósítható.