Projektnyitó a pétervásárai tanodában

A Szent Márton Tanoda II. projektnyitó rendezvénye 2017. február 23-án 14 órakor volt a Szántó Vezekényi Művelődési Házban Pétervásárán.

A rendezvényre meghívottak többsége megjelent, amit a jelenléti ív is bizonyít. Busák Erzsébet projektmenedzser asszony szólt a projekt előzményeiről, a 2 év alatt megvalósuló programokról, a mindennapi foglalkozásokról. Őt követte Dr. Varga Attila hozzászólása, aki elmondta, hogy mit jelent a település életében a tanoda.

A váraszói Tiszta Forrás Tanoda II. tanodásaival közösen adtuk a műsort. Dömök László tanár úr zenekara az énekesekkel együtt derűt vitt a délutánba. A közönség nagy tapssal jutalmazta őket.

A megnyitó után kötetlen beszélgetés közben közösen fogyasztottuk el az uzsonnát.

A rendezvényről jelenléti ív, fotó és videofelvétel készült.

Pétervására, 2017. február 23.

Szántó Lászlóné

szakmai vezető