PROJEKTRŐL

EFOP-1.11.1-17-2017-00012

Megvalósítás helyszíne: Szajla

Kedvezményezett neve: Hét Kútforrás Szociális Alapítvány

Projekt címe: Kísérleti programok Szajla és környékén

Nyert összeg: 50 000 000 Ft

A projekt finanszírozása 100%

A projekt időtartama: 2018 01.01.-2018.12.31

A projekt átfogó célja olyan társadalmi vállalkozás létrehozása a konzorciumi partner és más profitorientált vállalkozások együttműködése révén, mellyel a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedésének elősegítése megvalósítható. A projektben 30 fő célcsoporttag képzését végeztük, mely keretében erőszakmentes kommunikációs tréningen, önismereti tréningen, pénzügyi Intelligencia, célkitűzés, önkép, önbecsülés, faipari dekorációs alapképzés, takarító alapképzés, elhelyezkedési, álláskeresési tréning és egyéb a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő tréningeken vettek részt. 10 fő célcsoprottag foglalkoztatását is vállaltuk, 8 órás munkaidőben 12 hónap időtartamban. Megszervezésre kerültek rendezvények, melyek keretében képzést tartottunk az esélyegyenlőség és szegregáció témákban.