Kanázsvár Tanoda – 2020. július

A sporttábornak is nagy volt a látogatottsága. A gyerekek minden reggel örömmel vették birtokba a sportpályát, a műfüvespályát és a sportcsarnokot, attól függően, hogy mikor hol voltak a programok.

A hónap során Zsóka néni 2 Disputafoglalkozást is tartott, hiszen az online világ miatt itt is és sajnos más területen is elmaradásaink lettek, melyeket pótolnunk kell. Reggel 8 órakor kezdődtek a tréningek, szerencsére elég szép számmal megjelentek, mert utána sport programok is követték a tréninget mind a két napon. Erdeiné Zsóka nénit már ismerték a gyerekek, hiszen már többször is találkoztak. Szerencsésnek mondható, hogy most egy fiatal segítő is elkísérte, hiszen a gyerekek különböző korosztályúak voltak, így a részükre összeállított feladatok sem lehettek egyformák. Voltak olyan feladatok, játékok, melyeken közösen vettek részt kicsik és nagyok, azonban a legtöbb alkalommal csoportos foglalkozás volt a legcélravezetőbb, hiszen a kicsiknél bővelkedtek a drámapedagógiai elemek, míg a nagyobbaknál inkább a disputás feladványok voltak többségben.