Noé Kertje Tanoda – Disputa foglalkozás az őszi szünetben

Tanodánkban az őszi szünetben is zajlott az élet. A szabadidő hasznos eltöltését célzó tevékenységek mellett tematikus foglalkozást is szerveztünk a tanulóknak. A programban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy fejlesszük a tanulók személyiségét, segítsük a helyes énkép kialakítását. Az eredményes kapcsolatteremtés alapja a megfelelő önismeret, a közösségépítés, a hatékony vitakultúra. Mindezt már gyermekkorban meg kell alapozni, hogy az iskolából kikerülve a társadalomban, a munkahelyen és a családban is teljes értékű, egyenrangú partnerként tudjanak helyt állni. Busák Erzsébet programmenedzser által meghívott nagyszerű előadók, – Csepregi Erzsébet és Uhrin Csaba – kommunikációs – önismereti tréninget, disputa foglalkozást tartottak október 30-án.
A gyerekek ismerősként köszöntötték Zsóka nénit, akivel már találkoztak a nyár folyamán. A vidám játékok, érdekes feladatok hamar elvarázsolták a csoportot: Jellemző tulajdonságaink alapján nevet adtunk önmagunknak, „rokonlelkek” közül választottunk barátot, és néztünk egymással farkasszemet is. A kisebbekkel halandzsa nyelven adtunk elő rögtönzött jeleneteket, ami hangos derültséget okozott a nézőknek. Mindenki felszabadultan vette ki a részét az előadásból.
A nagyobbak egy történet kapcsán formáltak véleményt, gyakorolták az érvelést, meggyőzést, a gondolataik szabatos megfogalmazását és segítséget kaptak az együttműködéshez a problémamegoldás érdekében. Tanulóink jó hangulatban, vidám aktivitásban töltötték az egész délutánt. A nap végén közös munkával egy poszter készítésébe kezdtünk, amelyen színes papírból tépett formák segítségével közvetítettük érzéseinket, hangulatunkat, a foglalkozással kapcsolatos benyomásainkat. Ezt a képet a hét folyamán továbbgondoltuk, alakítgattuk. A gyerekek a disputa foglalkozás tavaszi folytatását érdeklődéssel várják