Projektnyitó a váraszói tanodában

A Tiszta Forrás Tanoda II. projektnyitó rendezvénye 2017. február 24-én 13 órakor volt a Tanoda épületében Váraszón.

A rendezvényre meghívottak többsége megjelent, amit a jelenléti ív is bizonyít. Az Oktatási Hivatal tanoda tanácsadója is megtisztelt bennünket, majd köszöntötte a jelenlévőket. Busák Erzsébet projektmenedzser asszony szólt a projekt előzményeiről, a 2 év alatt megvalósuló programokról, a mindennapi foglalkozásokról. Őt követte Pál László polgármester úr hozzászólása, aki elmondta, hogy mit jelent a település életében a tanoda.

A Váraszói Rozmaring Asszonykórus helyi népdalcsokrot énekelt, bízva abban, hogy ezután is gyermekeinkkel együtt sok közös műsorral fognak fellépni a falusi rendezvényeken. Ezután a pétervásárai Szent Márton Tanoda II. tanodásaival közösen adtuk a műsort. Dömök László tanár úr zenekara az énekesekkel együtt derűt vitt a délutánba. A közönség nagy tapssal jutalmazta őket.

A megnyitó után kötetlen beszélgetés közben közösen fogyasztottuk el az uzsonnát.

A rendezvényről jelenléti ív, fotó és videofelvétel készült.

 

Váraszó, 2017. február 24.

 

Szántó Lászlóné

szakmai vezető